web analytics

Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri

Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ; belirlenen hedefler ulaşmada öğretme tekniklerini ve araçlarını kullanarak bir dilin nasıl öğretileceğini ortaya koyan işlemler bütünüdür.

Teknik ise bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimidir.  Yöntem ve teknik terimlerinin tanımı ve sınırları tartışmalı olduğu gibi, yöntem veya teknik olarak kabul edilen uygulamaların adlandırılmasında da uzmanlar arasında tam bir uyumdan söz edilemez.yabancı dil öğretim yöntemleri

Alanın birçok eserinde, ilgili diğer kavramlarla birlikte şöyle bir şemalaştırmaya gidildiği görülmektedir. Amacımız gereği terminolojik detaylara ve akademik tartışmalara girmeden, Türkçenin yabancılara öğretiminde kullanılabilecek önemli bazı yöntem ve teknikleri tanıtmakla yetineceğiz.

Başlıca yabancı dil öğretim yöntemleri şunlardır:

 1. Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi
 2. Düzvarım Yöntemi
 3. Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi
 4. Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı
 5. Sözel Yaklaşım ve Durumsal Dil Öğretimi Yöntemi
 6. Doğal Yöntem
 7. İletişimci Yaklaşım
 8. Seçmeci/Seçmeli Yöntem
 9. Telkin Yöntemi
 10. Grupla Dil Öğretimi Yöntemi
 11. Sessizlik Yöntemi
 12. Tüm/Toplu Fiziksel Tepki Yöntemi

 

 1. Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi

En eski yabancı dil öğrenme/öğretme yöntemi

Doğu’da ve Batı’da yaygınlık (Latince/Arapça – Farsça)

 1. asrın başlarına kadar etkili

Okuma, ezberleme merkezlilik

Hedef dilden ana dile çeviri

Metindeki gramer kalıplarını ve kelimeleri ezberletme

Dil bilgisi öğretimine yoğunlaşma

Öğretimde hedef dilin değil ana dilin kullanımı

Alıştırmaların daha çok cümle çevirisi şeklinde olması

Telaffuz çalışmalarına yer vermeme

Konuşma becerisinin önemsenmemesi

Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri

 1. Düzvarım Yöntemi

1950’lerde çeviri yöntemine tepki

Yabancı dil öğretim süreçlerinde çeviri karşıtlığı

Gönderge ile hedef dil arasında dolaysız ilişki kurma, ana diline çevrinin işlem fazlalığı ve zorlaştırma olarak görülmesi

Yabancı dil öğrenmeyi ana dilini öğrenme süreci ile aynı görme

Duyarak, görerek, yaşayarak öğrenme ilkesi ile mevcut beceri alanlarının geliştirilmesini sağlayan yöntem

Dil bilgisi kurallarını öğretme ikinci planda

Görerek/göstererek öğretme ilkesine vurgu

Öğretimin gözlemlenebilir çevreden (sınıf – okul) hareketle planlanması

Öğretmen performansının, hedef dil pratiğinin önem kazanması

 1. Kulak – Dil Alışkanlığı Metodu

İlkelerini yapısalcı dil bilimcilerle davranışçı psikologların belirlediği bir metot

ABD’de ordu metodu

Dilin doğal öğrenimi, dinleme – konuşma – okuma ve yazma sırasıyla olur

Öncelikle dinleme ve konuşma yani kulak – dil eğitimi

Uzun dil bilgisi açıklamalarına yer verilmemesi

Dil öğrenmede, dilin ait olduğu kültürü öğrenme vurgusu

Yöntemin bazı ilkeleri:

Dil, yazma değil konuşmadır.

Dil, bir dizi alışkanlıklar bütünüdür.

Dil hakkındaki düşünceler değil, dil öğretilir.

Diller birbirinden farklıdır.

Çocuklara uygunluk

Okuma – yazma becerilerinin geciktirilmesiyle ilgili sorunlar

 1. Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı

Dil bir alışkanlıklar bütünü değil , bilinçli olarak kuralları öğrenme sürecidir.

Derslerde gerekirse ana dilinin kullanılmasına ve çeviriye başvurulur.

Özellikle duyduğunu anlama becerisine önem verilse de dört beceri alanının da ihmal edilmemesine dikkat edilir.

Dil bilgisi kurallarının öğretilmesi önemsenir.

Öğretmen daha çok bir rehber veya organizatör olarak görülür.

 1. İletişimci Yaklaşım

Dil, her şeyden önce bir iletişim aracıdır.

Yabancı dil öğretiminde de temel hedef öğrencinin sözlü ve yazılı iletişim kurabilmesidir.

Dilin kuralları, iletişim işlevinin önüne geçmemeli ancak öğretilmelidir.

Öğrenci merkezli bir öğretim yaklaşımıdır.

Etkinlikler daha çok karşılıklı konuşmaya, grup çalışmasına, eğitsel oyunlara dayanır.

Öğretmen hem hedef dilde hem ana dilinde yetkin olmalıdır.

Öğretmenin temel görevi öğrencilerin doğru iletişim kurmasını sağlamaktır.

 1. Doğal Yöntem

Yabancı dilin ana diline benzer bir yöntemle öğretilmesi savunulur.

Dinleme ve konuşma becerilerinin gelişmesine öncelik verilir.

Hedef dil, öğretmenin ana dili olmalıdır.

Çeviri yerine beden dili, jest ve mimikler, gösterme vb. tercih edilir.

Öğrencinin duyduğunu anlamasa bile tekrar etmesi esastır.

Hedef dilin en sık kullanılan kelimeleri öğretilmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir