web analytics

Türkiye’ de Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları

Sosyal medya çerçevesinde kullanılan ilk kavram medyadır. Medya kavramı da köklü bir tarihe sahiptir. Perslere kadar giden bir geçmiş ile MÖ 550 yılında posta teşkilatının kurulmasıyla oluşturulan zemin bugünkü halini alana kadar birçok süreç yaşanmıştır. Geçen zamanda iletişim hareketleri farklı boyutlara evirilmiştir. Dijitalleşen geleneksel medya sayesinde iletişim daha da kolaylaşmıştır. Sosyal mecraların gelişmesi ile adımlar daha hızlı atılır hale gelmiştir.

Sosyal medya kavramına yeni boyut gelmiştir.

Yeni medya birçok etken ile hareket etmiş ve alt tabanlarla ilerleme göstermiştir. Bilgiyi merkez alan bu çalışmalarda sosyolojik, ekonomik, psikolojik, politik, vb. araştırmacılar tarafından önemsenen ve sürekli araştırılan bir konu olmuştur. 1970’lerde gerçekleşen bu gelişmeler 1970’den sonrası için bir zemin hazırlamış ve bu dönem sonrası çok hızlı bir ilerleme sağlamıştır.

Türk toplumsal yaşamında internetin yerini almasıyla ortaya çıkan fonksiyonel boyut bireylere avantajlar ve rahatlıklar sağlamıştır. Görüntü, içerik, ses ve mesajlar karşı tarafa daha kolay iletilebilir hale gelmiştir. İletişimler cihazlar ile yapılmaya başlamıştır. Teknolojinin sunduğu bu fırsatlar habercilik alanında da önemli bir etken haline gelmiştir. İnternet gelişim süreciyle ilerleme sağlamış ve bireyler için yeni uygulamalar ile yaşamlarında yer kaplamıştır.

Sosyal medya üzerine yapılan araştırmalara göre dünya genelinde internet üzerinde geçirilen saat sayısı 2’dir. Türkiye’de ise bu oran 2,5 saati bulmaktadır. Belgesel çalışmamda da yapılan röportajlar da verilen cevaplar bu istatistiği doğrulamaktadır.Bu veriler ışığında Türkiye’de sosyal medyanın ne kadar çok kullanıldığı görülebilir.

Kullanım oranların gözlendiğinde dünyada ve Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları her geçen gün artış göstermektedir. İstatistik veriler aracılığıyla yapılan bu araştırmalar kullanıcı sayısındaki artışı göstermektedir. Facebook buna örnek olarak gösterilebilecek bir mecradır. Kullanım oranı olarak bakıldığında bu mecrada geçirilen tahmini zaman 20 dakika olarak belirlenmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmalar Türkiye’de ki kullanıcı sayılarına yönelik varsayımlar ortaya koymuştur. Giderek yükselen sosyal medya kullanan insan sayısı her geçen gün artış göstermiştir. Türkiye İnternet değerlendirmelerine göre cinsiyet baz alındığında yapılan araştırmada %40,8 ile kadın kullanıcılara; %73,5 ile de erkek kullanıcı sayısına ulaşılmıştır. Yaş kriter alınarak yapılan araştırmada ise 18-44 yaş grubunun %56,8 45 yaş üstü kullanıcıların ise %18,9 gibi bir veriye ulaşılmıştır. 2014 yılında yapılan bu araştırma ile Türkiye internet kullanımı ile alakalı olarak yakından gözlemlenmiş dünya sıralamasında 18. sırada yer almıştır.sosyal medya

Türkiye dünya genelinde sosyal medya kullanımı açısından üst sıralarda yer almaktadır. Akıllı telefonlar aracılığıyla günlük yaşamımız da ki birçok işi sosyal uygulamalar ile halledebilir hale geldik. Yemek siparişinden, sinema bileti almaya siyasi ya da eğlence odaklı tartışma platformlarına kadar çok geniş bir yelpazede büyük bir sosyal ağlar topluluğu ile çevrelenmiş durumdayız. Bugüne dek sosyal medyanın gelişimini baz alırsak bu büyümesini arttırarak devam ettireceğini ön görebiliriz.

We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan “Digital in 2017 Global Overview” raporu, internet mobil ve sosyal medya kullanıcı istatistikleri konusunda önemli veriler sunuyor. 238 ülkeden elde edilen veriler ışığında hazırlanan 106 sayfalık raporda; internet ve dijital teknolojinin gelişimi ile ilgili güncel bilgiler, sayısal veriler ve trendler yer alıyor.

Türkiye’de nüfusun %60’lık kısmını oluşturan 48 milyon kişi interneti kullanıyor. Fakat bu rakamın tekil kullanım oranları olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye’deki mobil kullanıcı sayısı 71 milyonken, sosyal medyaya mobilden interneti kullanarak bağlanan kullanıcı sayısı ise 42 milyon. Büyüme oranlarına baktığımızda Türkiye’de Ocak 2016’dan bu yana internet kullanıcı sayısının %4 ile 2 milyon, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısının ise %14 ile 6 milyon artış gösterdiğini görüyoruz. Ülkemizde sosyal medyayı mobilden kullanan kişi sayısı ise son bir sene de %17 oranında artmış durumda. Rapora göre Türkiye’deki cihaz kullananların %95’i cep telefonu kullanırken %75’i akıllı telefon kullanmayı tercih ediyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayar kullanımları %51 oranındayken, televizyon %98 ile hayatımızda hala önemli bir yer kaplıyor. Kullanıcılar gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya mecralarında geçiriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkiye’ de Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları” te bir düşünce

  1. Pingback: Sosyal Medya Kavramına Ait Tanımlar? Sosyal Medyanın Özellikleri –