web analytics

Turist Rehberinin Görevleri, Turist Rehberleri Ne yapar ?

Bu yazıda turist rehberinin görevleri başlıklı konu işlenmektedir.

Turist rehberleri ziyaret edilen ülkeyi, ülke insanını, çalıştığı seyahat işletmesini temsil eden bir turizm aktörüdür. Gerek serbest gerekse seyahat acentasına bağlı olarak çalışan turist rehberlerinin tur öncesinde, esnasında ve sonrasında yerine getirmesi gereken ya da üstlendiği iş veya yükümlülükler, diğer bir deyişle görevler bulunmaktadır. Görev sözcüğü, TDK  tarafından “bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş” şeklinde tanımlanmıştır. Turistler hiç bilmedikleri ya da hakkında çok az/yanlış bilgilere sahip oldukları bir ülkeye, bir yöreye seyahat etmekte; farklı bir çevreyle, toplumla ve kültürle karşılaşmaktadır. Onların çevre ile kaynaşmalarını sağlamada ve bilinmezlikten doğan tedirginliklerini ortadan kaldırmada turist rehberlerine önemli görevler düşmektedir . Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Meslek Standardında, turist rehberinin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir :

  • Tur operasyonunu yürütmek: Çalışanları, tur araç ve gereçlerini, operasyonu denetlemek ve turu gerçekleştirmek, konaklama işletmeleri ve yiyecek-içecek işletmeleri ile ilgili işlemleri yürütmek, tur sırasında oluşan istenmeyen durumlara çözüm bulmak.
  • İş organizasyonu yapmak: Kişisel, iş ve tur öncesi hazırlık yapmak, acenta tarafından zimmetine verilen malzemeleri teslim almak
  • Tur sonu işlemlerini yapmak: Tur sonu işlemlerini denetlemek, acenta ile bağlantı kurmak.
  • Kalite yönetim sistemini uygulamak: Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, yapılan çalışmaların kalitesini denetlemek, geri bildirim (personel-konuktan) sistemini işletmek.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmek: Eğitimlere ve tatbikatlara katılmak, yasal, işyeri ve çalışma alanlarındaki kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak.
  • Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak: Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek, çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak.
  • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek: Mesleği ile ilgili yayınları takip etmek, kurs ve seminerlere katılmak.

turist rehberinin görevleri

Turist rehberinin görevleri yerine getirirken seyahatin başarısı, programın sorunsuz bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alması ve aynı zamanda grup yönetimi, zaman yönetimi, paydaş gruplar ile olan ilişki yönetimini de başarıyla yerine getirmesi beklenmektedir. Turist rehberlerinin bilgi ve becerileri, sergiledikleri davranışlar ülkeye ve ülke insanına karşı olumlu ya da olumsuz düşünce ve değer yargıların şekillenmesinde etkilidir. Bir sonraki turun satın alınmasını sağlayan, ziyaretçilerin turdan memnun olmalarının da hayal kırıklığı yaşamalarının da sorumlusu turist rehberleridir. Bu noktada turist rehberleri sorumlu oldukları görevleri doğru anlamda yerine getirmeleri gerekmektedir.

turist rehberinin görevleri konulu yazı sona ermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir