web analytics

Tedarik Zinciri, Tanımı ve Tedarik Zincirinde Katılımcılar Kimlerdir ?

Şirketler gün geçtikçe tedarik zincirinin önemini anlamakta ve bu yönde yatırım yapmaktadır. Tedarik zinciri, tedarikçileri, üretim alanlarını, depoları, sevkiyat merkezlerinin yanı sıra, hammadde, üretim işlem anı, nihai ürün gibi kavramları bünyesinden barındıran bir sistemdir.

Her birey farklı bir yeteneğe sahiptir. Bir insan gerektiği zaman birden fazla iş yapabilir. Ancak bunların tamamı profesyonel olmayacak ya da olması gerekenden fazla zaman alacaktır. Şirketlerin yaşanmasından kaçındığı da bu durumdur. Gelişen dünyanın hızına yetişmek, ayrı dallarda ayrı bireyler aracılığıyla profesyonelleşmektir. Bu noktada her bireyin ayrı hizmetlerde uzmanlaşması gerekir. Üretici firmalar başta olmak üzere, bir ürün için gereken malzemelerin alımından, o ürünün nihai haline kadar farklı makine ya da insan gücü ile çalışmak yapılan işi hızlandıracaktır. Özellikle büyük kapasiteli işletmeler, dünyaya ayak uydurmak ve rekabete ortak olabilmek adına iş süreci zincirini koparmadan devem etmek zorundadır. Tedarik zincirinin kendini bulduğu bu süreç, doğru atılan adımlar, doğru kararlar ve tedbirler ile yönetimini de sağlayacaktır.

İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek adına üretim yapmak zorundadırlar. Üretim yapmanın baş koşulu da hammadde, malzeme, parça gibi üretim girdilerini tedarik etmektir. Aksi takdirde, üretim yapılabilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan da işletme olarak üretilenlerin satılması ve akabinde müşterilere ulaştırılması gereklidir. Bu şekilde mal ya da hizmetlerin üretilmesi, müşteriye satılması, dağıtılması, teslimatı gibi birçok süreç gözlenir.

Tedarik zinciri ortaklar, tedarikçiler, imalatçılar, perakendeciler ve müşteriler arasında iletişimi gerçekleştirmek, ortaklaşa çalışmak, müşteri isteklerini karşılamak, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtım zinciri kurmak temelleri üzerine ortaya çıkmış bir kavramdır.

Başka bir ifadeyle bir tedarik zinciri, hem yukarı yönde (yani, tedarik) hem de aşağı yönde (yani, dağıtım) gerçekleşen ve nihai tüketicinin de içinde olduğu birden fazla şirketten oluşur. Tedarik zincirinde yüksek müşteri hizmetleri hedeflendiğinde; stok seviyeleri, müşteri hizmetleri ve toplam maliyet giderek artmaktadır.

Ana sanayici açısından, tedarik zinciri, müşteri ihtiyaçlarını doğru zamanda, yerde ve uygun bir fiyatla sunabilmek için tüm satın alma, satma, müşteri eğilimlerini belirleyebilme, üretme gibi tedarikçiden son müşteriye kadarki tüm faaliyetlerdir.

Son 15-20 yılda işletme içi ve çevresi koşullarının hızlı değişimi, tedarik zinciri faaliyetlerinin işletme faaliyetleri içindeki toplam payını artırmaktadır. Pazarda lider durumdaki işletmeler incelendiği zaman, başarılarının altında başarılı tedarik zinciri faaliyetleri olduğu görülmektedir. İşletmelerin, pazarda rekabet avantajı yaratmada önemli silahlarından biri de etkin ve daha verimli tedarik zinciri faaliyetleridir. tedarik zinciri

Tedarik zinciri teknik bakımdan, malzeme tedariki işlemlerini yerine getiren, bunları yarı mamul ve mamullere dönüştüren ve daha sonra bunları dağıtım kanalıyla müşterilere ulaştıran hizmet ve dağıtım seçeneklerinden oluşan şebekedir. Bu şebeke, malzemelerin elde edilmesi, bu malzemelerin ara ve tamamlanmış ürünlere dönüşümü ve tamamlanmış ürünlerin müşterilere dağıtım fonksiyonlarını yerine getirir. Tedarik zinciri yönetimi, hammaddenin sisteme girip son kullanıcıya teslim edilmesine değin gerçekleşen zincirdeki hem yukarı (upstream, girdi sağlayanlar), hem de aşağı (downstream, dağıtım ve pazarlama sonrası hizmetler) tüm malzeme ve bilgi akışlarının kontrol ve koordinasyonunu kapsayan bir faaliyettir.

Müşteri memnuniyetinin önemli göstergelerinden biri olan, mal ya da hizmetin müşteriye doğru zamanda ve doğru şekilde ulaştırılması rekabetin arttığı pazarda tedarik zincirinin temel noktalarındandır. Ayrıca, maliyetin ciddi önem kazandığı günümüz pazarlarında, üretim maliyetleri içinde önemli bir pay almaya başlayan işletme içine ve dışına malzeme hareketi maliyetleri çok iyi incelenmelidir. Tüm bu tanımlardan yola çıkarak tedarik zinciri, müşteri siparişi ile başlayıp satılan ürünün bedelinin tahsil edilmesi ile bitmektedir. Arada geçişi sağlanan satın alma, üretim, sevkiyat gibi adımların her biri tedarik zincirinin bir parçasıdır.

Tedarik Zinciri nde Katilimcilar

Tedarik zinciri katılımcıları, zincir içerisine yer alan kişi ve örgütleri ifade etmektedir. Bu katılımcılardan aşağıdaki gibi maddeler halinde bahsedilmiştir;

  1. Müşteriler

Müşteri bir ürünü ya da hizmeti satın alan (kabul eden) kuruluş, kişi ya da kişilerdir. Müşteri memnuniyeti veya diğer bir ifadeyle müşteri tatmini, şüphesiz ki işletmeler için en önemli stratejilerden biridir. 1980’li yıllardan bu yana, gelişmiş ülkelerin firmaları tarafından tartışılan önemli konulardandır. Firmaların kârlılığı, pazar payları ve büyüme oranlarında en önemli etken olan müşteri memnuniyeti, asıl olarak firma sadakatine (loyalty) bağlıdır.

  1. Perakendeciler

Perakendecilik kavramı kişiler arasında değişimin başlaması ile ortaya çıkmıştır. Perakendeciliğin sektör anlamında gelişimi ise, Avrupa’da çalışan kadın sayısının, şehre göçün ve çekirdek aile sayısının artması ile gelişmiştir. Bu gelişmenin sonucu, tüketicilerin tüketim yapısı ve satın alma alışkanlıkları da değiştirmiştir. Bu gelişmelerin yansıması ile beraber perakende satış noktaları ve aracı yapıları da değişim göstermiştir. Nüfusun artışı, büyük kentelere göçler, kredi kartı kullanımının ve alışveriş yapma olanaklarının artması, insanların her türden ürünün hızlıca bulma isteği vb. sebpler nedeniyle perakende sektörü gelişim göstermiştir.

  1. Toptancılar

Toptancılık; mal ve hizmetleri diğer işletme ve örgütlere tekrar satmak, üretimde kullanmak veya örgütsel çalışmalarını sürdürmek üzere satışları ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar. Toptancılar, yeniden satmak için büyük miktarlarda mal satın alarak bunları depolarlar ve daha küçük partiler halinde perakendecilere satarlar. Üretici ve son tüketici arasında aracılık yapan tedarikçi kurumlara toptancı denmektedir. Toptancılar aldıkları malların depolama, nakliye gibi risklerini de bünyelerinde barındırırlar.

  1. Üreticiler

Artan rekabet ortamında varlığını devam ettirmek isteyen işletmelerin en ihtiyaç duyduğu şey güvendir. Kendilerine uygun üretici, tedarikçi firmayı bulan firmalar, rakiplerinden her zaman bir adım önde sayılabilir.

Üretici firmalar birçok bakımdan masraf üstlenir. Hammadde tedarikinden firmada çalışan sayısına kadar her şeyi dikkatli biçimde hesaplamalıdırlar. Gelirlerinin giderlerinden her şekilde fazla olmasını amaçlayan üreticiler doğru firmalarla çalışmak zorundadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tedarik Zinciri, Tanımı ve Tedarik Zincirinde Katılımcılar Kimlerdir ?” te bir düşünce

  1. Pingback: Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetiminin Tanımı –