web analytics

Sosyal Medya Kavramına Ait Tanımlar? Sosyal Medyanın Özellikleri

Sosyal medya kavramına dair farklı kaynaklarda farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Sosyal medya kavramına bir örnek olan Wikipedia’da sosyal medya hakkında “Web 2.0’ın insanların hizmetine sunularak kullanımın sağlanmasıyla; aynı zamanda bu kullanımının kullanıcıyla işlemesi sürecinde tek taraflı bilgi paylaşımının yerine çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına geçilmesine imkân veren çoklu paylaşım ağı” olarak belirtilmiştir. Tek taraflı iletişim sosyal medya’nın ortaya çıkması ile aynı zaman diliminde gerçekleşen ve çok taraflı bir iletişim sistemi haline gelmiştir.

Günlük yaşantımızda ve faaliyetlerimizde yaşanan değişimler hayatın her kısmında kendisini göstermiştir. İletişim bağlamında oluşan değişikliklerde bunlardan biridir. İletişim teknolojilerinin büyümesi ve gelişmesi göz ardı edilemez seviyededir. Günlük yaşantımızdaki etkisi bariz olarak görülmektedir. Teknolojik gelişme ve akabinde internet özelinde meydana gelen değişikliklerin ortaya çıkması bu durumun mecburi sonuçlarıdır. Ortaya çıkan bu sonuç yeni kavramlar ve araçların belirmesine neden olmuştur. Bu yeni olgulardan bir tanesi de sosyal medyadır.

İletişim araçları da yaşanan bu süratli değişimden etkilenmiş ve geleneksel kitle iletişim araçlarının üzerindeki sorumluluklar değişerek yerine internet alt yapılı yeni araçlar üstlenmiştir. Bu durum yeni medya ve sosyal medya gibi isimler ile anılan kavramların günümüzde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu teknolojilerin toplumsal hayatta bu kadar etkili olması ile birlikte sorgulanmasına da neden olmuştur. İnternet aracılığıyla fiziksel sınırlar kalkmış değişik kültürlerdeki insanlar tanımadıkları birçok farklı insan ile iletişime geçerek hiç gitmedikleri ülkelerle etkileşime geçme fırsatını elde etmişlerdir. İnternet yenidünya sisteminde zaman ve mekân kavramları anlamlarını değiştirmiş, kişilerin iletişim alanlarına yeni tanınan bir sistemi dahil etmiştir.

Sosyal medya kavramına dair farklı kaynaklarda farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Sosyal medya kavramına bir örnek olan Wikipedia’da sosyal medya hakkında “Web 2.0’ın insanların hizmetine sunularak kullanımın sağlanmasıyla; aynı zamanda bu kullanımının kullanıcıyla işlemesi sürecinde tek taraflı bilgi paylaşımının yerine çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına geçilmesine imkân veren çoklu paylaşım ağı” olarak belirtilmiştir. Tek taraflı iletişim sosyal medya’nın ortaya çıkması ile aynı zaman diliminde gerçekleşen ve çok taraflı bir iletişim sistemi haline gelmiştir.

Sosyal medya üzerine birçok farklı tanımlama yapılmasıyla birlikte genel olarak tanımlamak gerekirse sosyal medya; kullanıcılarının online platformlarda kendilerini ifade etmek, başka kullanıcılar ile iletişime geçmek, bir konu doğrultusunda oluşturulan topluluklarda bulunmak ve bu platformlara fikir, yorum ve paylaşımlarıyla destek olma imkânı sağlayan sosyal içeriğe sahip web sayfalarıdır.

Sosyal Medya Kavramına İlişkin Özellikler

Sosyal medya geleneksel medyaya bir alternatif olarak ortaya çıkmamıştır. Fakat günümüzde artık sosyal medya geleneksel medyaya ciddi manada bir alternatif olmuştur. Birçok araştırmacı sosyal medyanın farklı özellikleri üzerinde durmakta ve bu özellikleri genellikle geleneksel medya ile kıyaslayarak yaptıkları araştırmalarda sıralamaktadır.

Sosyal medya geleneksel medyaya göre birçok avantaja sahiptir. Bunların en başında hız, maliyet ve etkileşim gelmektedir. Bostancı’ya göre sosyal medyanın avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

“Sosyal medya hızlı ve günceldir, sosyal medya ucuzdur, sosyal medya güvenilirdir, sosyal medya iletişimi kolaylaştırır, sosyal medya firma imajını iyileştirir”.

Genç’e göre ise sosyal medyanın en önemli yararlarından birisi ölçülebilir olmasıdır. Çünkü gazete veya dergi satış rakamlarıyla, televizyonlar izlenme oranları ile ölçülebilmektedir. Ancak burada elde edilen veriler değerlendirilen kitle iletişim mecrası hakkında kesin bir sonuç verememektedir. Sosyal medyada ise durum geleneksel medyaya göre daha farklı işlemektedir. Girilen her web sitesi ve bu web sitelerinin içinde okunan ya da ilgilenilen her sayfa tespit edilebilir niteliktedir. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra sosyal medya örgütsel iletişime yatkın olması ve sansüre uygun olmaması gibi özellikleriyle de önem arz etmektedir. Ayrıca sosyal medyanın bunların dışındaki en büyük özelliği kişiler arasında etkileşime fırsat vermesidir.

Güngör sosyal medyanın özelliklerini geleneksel medya ile kıyaslayarak 17 başlık altında şu şekilde sıralar;

“Etkileşimli olması, anındalık özelliği, üreticinin ve tüketicinin yer değiştire bilirliği, ticari kazanç amacı gütmemesi, ekonomik oluşu bireysellik ve kitlesellik özelliği, küçük grup iletişimi, profesyonellik gerektirmez, hiyerarşik ilişkiler önemsenmez, kozmopolitlik, zincirleme iletişim, iletilerin değiştire bilirliği, multimedya özelliği, uzamsızlık, zaman aşırılık, mülkiyet yapısında farklılık, fazla miktarda enformasyon sağlama”.

Sosyal medya en üst seviyelerde paylaşımların yapıldığı, online medyanın yeni bir şekli olarak avantajlar sunduğu en yeni kavramlarından biridir ve aşağıdaki özellikleri içerir:

Katılımcılar: Sosyal medya katılımcıları yüreklendirir ve ilgili olan her bir kullanıcıdan geri bildirim alır.

Açıklık: En fazla sosyal medya mecraları katılımcılara ve geri bildirime açıktır. Bu mecralar yorum, oylama ve bilgi paylaşımı gibi konularda cesaretlendirir.

Konuşma: Geleneksel medya yayın amaçlı iken yani tek taraflı bir iletişim amaçlarken, sosyal medya iki taraflı konuşmaya ve sonucunda etkileşime olanak tanıması bakımından daha efektiftir.

Toplum: Sosyal medya kitlelere hızlı ve tesirli bir oluşum için müsaade eder. Kitleler de böylece sevdikleri fotoğraf, politik fikirler, beğendikleri televizyon programları gibi ilgili oldukları alanları paylaşırlar.

Bağlantılılık: Sosyal medyanın çoğu türü, bağlantılı işler gerçekleştirir; diğer web siteleri, araştırmalar ve insanların ilgili oldukları herhangi bir konuda bağlantı (link) verilmesine imkân sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sosyal Medya Kavramına Ait Tanımlar? Sosyal Medyanın Özellikleri” te bir düşünce

  1. Pingback: Türkiye’ de Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları –