web analytics

Mobil Pazarlama, Mobil Pazarlama Nedir, İnternet Reklamcılığı

Mobil pazarlama, pazarlama iletişim sürecinde mobil ortamların kullanılmasıdır. Mobil pazarlama, özellikle tutundurma karması içerisinde yer almakta olup mobil iletişim kanalları ile gerçekleştirilen tutundurma çabasıdır.

Çok yönlü bir bilim olan pazarlama, insanlığın teknik kapasitesi ve sosyal yaşamındaki değişimlere paralel olarak gelişim göstermiştir. Ürün odaklı anlayıştan tüketici ve toplumsal odaklı anlayışa geçilmesi de bu değişimlerden biridir. Sanayi devrimi ile birlikte artan talep ve yetersiz kalan arz karşısında ilk olarak ne üretirsem satarım yaklaşımına, ardından her arz kendi talebini yarattığı yaklaşımına geçiş olmuştur. Günümüzde ise, tüketici beklentilerindeki değişim, rekabet ve ikame ürün miktarındaki artışla birlikte müşterinin kral olduğu bir döneme geçiş olmuştur. Diğer yandan kalite faktörünün de kritik başarı faktörleri arasına girmesi ile işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmesi için pazarlama olmazsa olmaz bir araç haline gelmiştir.

1990’lı yıllardan itibaren kendini gösteren hatta hâkim duruma gelen küreselleşme ile birlikte pazarlama artık işletmelerin en önemli fonksiyonlarının tepe noktasına yerleşmiştir denilebilir. Zira pazarlama üretim öncesinde başlayarak üretim sonrasına ve müşteri taleplerinin geri dönüşlerinin değerlendirilmesini kapsayan çok geniş alana yayılmış olduğundan artık ürün tasarımları, stratejik planlar, üretim, insan kaynakları vb. gibi tüm unsurlar pazarlama bilimi eşliğinde elde edilen verilere göre tasarlanmaktadır.

İşletmelerin mevcut ve hedef müşteri grubuna erişimlerinde de pazarlama önemi korumakla birlikte, kullanılacak yöntemlerde de çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Örneğin 1990’lı yıllarda reklam ve medya araçları pazarlama iletişiminde oldukça etkili iken günümüzde bu etkinlik göreceli olarak zayıflamıştır.

Pazarlama iletişimi sürecinde verilen mesaj tek yönlü olarak iletilir ve mesaj genel bir hedefe yöneltilir. Bu süreçte işletmenin ve organizasyonun yayınladığı mesaj genel bir nitelikte olduğundan tüm alıcılara aynı kanaldan ve tek tip olarak iletilir. Bu aşamada mesajın etkinliği, ikna ediciliği, içeriği vb. gibi noktalarda yeterince etkinlik sağlanamadığı gibi mesaj yıpranır ve gürültü faktörü necisinde yeterince iyi anlaşılamayabilir.

mobil pazarlamaAyrıca hedef kitlenin maruz kaldığı çok sayıda mesaj arasında yer bulamayabilir. Diğer yandan tüketici profilindeki değişimler ve beklentilerin çeşitlenmesi, rekabetin artması, tek yönlü iletişimin verimsiz hale gelmesi ile işletmelerin yeni nesil müşteri veya hedef kitleye erişim kanalları geliştirmesi bir zorunluluk haline gelmiştir denilebilir.

Mesaj aktarma, aktarılan mesaja olumlu cevap alma, mesajı bir tanıtım aracı gibi kullanma sürecinde gelişen yeni iletişim teknolojileri pek çok olanağı meydana getirmiştir. İşte bu yeni nesil çözümlerden biri de mobil pazarlama olmuştur. İletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte hedef kitleye erişim, bilgi verme, davet etme, tüketime yöneltme gibi alanlarda mobil pazarlama etkili bir araç olarak kullanılabilmektedir.

Mobil pazarlama özü itibariyle yeni nesil bir medya yayıncılığıdır. Geleneksel pazarlama bileşenleri içerisinde yer alan tutundurma karması içerisinde değerlendirilebilecek mobil pazarlama daha çok reklam aracı bağlamında değerlendirilebilmekte olup tek yönlü bir pazarlama aracıdır denilebilir.

Mobil pazarlama, geleneksel yayıncılığın bireysel iletişim teknolojilerinin kullanılarak kişiselleştirilmiş bir şekilde pazarlama amacına yönelik olarak kullanılmasıdır. Bu nedenle mobil pazarlamanın hedefinde kitle değil bireyin kendisi vardır. Bununda temel nedeni bireylerin genel pazarlama mesajlarına nasıl cevap verdiğinin tespit edilmesini oldukça güç olması ve bu şekildeki mesajların etkileyici derinliğinin az olmasıdır.

Mobil pazarlama, bir işletmenin çevresi ve tüm paydaşlarına fayda sağlamak üzere mobil iletişim teknolojilerinden tutundurma amaçlı yararlanılmasıdır. Mobil pazarlama tüketicide satın alma tutum ve davranışı geliştirmek üzere markaya ve ürüne dair bir sadakat ve farkındalık oluşturmak amacıyla mobil medyanın interaktif olarak kullanılmasıdır. Mobil pazarlama, tüketicide satın alma arzusu yaratmak amacıyla, mobil mecralar üzerinden veya mobil ürünler kullanımıyla yapılmakta olan bütün marka çalışmalarıdır. Reklam ve tutundurma sürecinde mobil teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla küresel çapta faaliyet gösteren ve bir sivil toplum kurumu olan Mobil Pazarlama Derneği (MMA) tanım çeşitliliği ve farklılıklarını en aza indirmek üzere bir tanım yapmıştır. Derneğin tanımına göre; mobil pazarlama, kurum ve organizasyonların pazarlama ve tutundurma genel, satış ve sadakat oluşturma özel amacıyla hedef kitleleri ile mobil teknolojiler vasıtasıyla iletişim kurması çabalarının genel adıdır. Mobil pazarlama, interaktif iletişim cihazlarını ve özellikle de cep telefonları aracılığıyla tüketiciye ulaşıp farklı stratejiler geliştirerek, bilgilendirme, reklam, satış tutundurma, kişisel satış, halkla ilişkiler, marka farkındalığı ve imaj yaratma gayretindedir. Mobil pazarlama çabalarıyla beraber çağrı merkezleri, direk olarak eposta, mobil cihazlar ve internet siteleri de aynı gayeye hizmet vermektedir.

Mobil Pazarlama İstatistikleri

1 Mobil abonelerin % 36’sından fazlası e-postaları okumak için tabletleri ve abonelerin % 34’ü e-postaları okumak için yalnızca mobil cihazlar kullanıyor.

2 İnternet kullanıcılarının % 80’i akıllı telefonu kullanıyor.

3 Tüketicilerin % 48’i bir arama motoruyla mobil araştırmaya başlıyorlar

4 Tüketicilerin % 33’ü markalı bir web sitesi ile mobil araştırmalara başlıyorlar.

5 Tüketicilerin % 26’sı markalı bir uygulama ile mobil araştırmalara başlıyorlar.

6 Mobil medya zamanının % 89’u uygulamalarda, diğer% 11’i web sitelerinde harcanmaktadır.

7 E-ticaret sitelerindeki en yüksek alışveriş sepetine ekleme oranları tablet üzerinden yapılan alışverişlere ait ve % 8,58 oranında.

8 Uyandıktan sonra akıllı telefon kullanıcılarının% 50’den fazlası akıllı telefonlarını kapmaktadır.

9 Mobil cihazlar için e-postayı optimize eden şirketlerin yüzdesi 2014 yılında % 22 arttı.

10 Şirketlerin mobil cihazları optimize ettikleri en popüler iki yoldan 1.’si tüm cihazlar için çalışan basit bir şablon kullanmak (% 52) ve 2.’si mobil yanıt eposta şablonu oluşturmak (% 39).

11 Şirketlerin% 68’inde genel pazarlama stratejisine mobil pazarlama entegre edilmiştir.

12 Pazarlamacıların % 71’i mobil pazarlamanın, işlerinin özü olduğuna inanıyor.

13 Ankete katılan şirketlerin % 58’inde özel bir mobil pazarlama ekibi bulunmaktadır.

14 Google, kullanıcıların % 61’inin erişmekte zorluk çektiği bir mobil siteye geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu ve bunun yerin e% 40’ının rakip siteyi ziyaret ettiğini söylüyor.

15 Pinterest en mobil sosyal ağ ve yönlendirilen trafiğin % 64’ü akıllı telefonlardan veya tabletlerden geliyor.

16 2019 yılına kadar, mobil reklamcılığın tüm ABD online reklam harcamalarının % 72’sini temsil etmesi beklenmektedir.

17 Son üç yılda mobil e-posta açma sayısı % 180 oranında artmıştır.mobil pazarlama

18 Anket yapılan kişilerin % 79’u, akıllı telefonlarını e-posta okumak için kullanıyor, bu telefonu arama yapmak için kullananlardan daha yüksek bir yüzde.

19 Mobil kullanıcıların% 83’ü, tüm cihazlarda sorunsuz bir deneyim yaşamanın çok önemli olduğunu söylüyor.

20 Mobil kullanıcıların% 91’i içeriğe erişimin çok önemli olduğunu söylüyor.

21 Ortalama akıllı telefon dönüşüm oranları, ortalama masaüstü dönüşüm oranlarına kıyasla % 64 artmıştır.

22 Kullanıcıların % 57’si kötü tasarlanmış bir mobil siteyle bir iş yapmayacaklarını söylüyor.

23 Bir mobil cihazda yerel işletme türü arayan tüketicilerin % 88’i

24 saat içinde bu işletmeyi arayabilir veya gidebilir. 9 24 B2B pazarlamacılarından % 83’ü mobil uygulamaların içerik pazarlaması için önemli olduğunu belirtti.

25 Y kuşağının %48’i sadece mobil cihazlar üzerinden video izliyorlar.

26 2018 yılına kadar 10 e-posta kullanıcısından 8’i e-posta hesaplarına muhtemelen yalnızca mobil cihazlarından erişmeye başlayacaktır.

27 Mobil Aramaların % 40’ında yerel amaç var

28 Tüketicilerin% 70’i mobil cihazda görüntülenmeyen e-postaları hemen siliyor.

29 Mobil teklifler baskı tekliflerinden 10 kat fazla sıklıkla tekrar satın alınacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir