web analytics

Kamu Harcamalarının Özellikleri

Kamu harcamalarının özellikleri aslında kamu harcamalarının tanımında belirtilmektedir. Kamu harcamaları, kamu makamlarının toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve/veya ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bulunmak üzere, belirli usullere uyarak, yaptıkları parasal harcamalardır” . Dikkat edilecek olursa bu tanımda dört unsur vardır:

kamu harcamaları


 1. Kamu Makamları;

  Kamu harcamaları, kamu tüzel kişiliğe sahip kamu makamları tarafından yapılmaktadır. Bu makamlar, devlet, il özel idareleri, belediyeler, köy idareleri, kamu bütçeli kuruluşlar, kamuya ait fonları yöneten kuruluşlar gibi kurumları içermektedir.


 2. Toplumsal ihtiyaçları karşılama ve/veya ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bulunma amacı;

  Toplumun bütününde hissedilen ve piyasanın karşılamadığı toplumsal ihtiyaçlar, kamu harcamaları ile karşılanmaktadır. Fakat günümüzde devletin üstlendiği görev ve fonksiyonların artmasıyla birlikte, toplumsal ihtiyaçların yanı sıra ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek için de kamu harcaması yapılmaktadır.


 3. Belirli usullere uyulması;

  Kamu harcamaları gerçekleştirilirken, ödeneklerin belirli amaçlara uygun olarak tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu amaçların arasında kamuya ait fonların tasarruflu kullanılması, bu fonların kullanımında kaçaklara, sızmalara ve israfa yer verilmemesi ve harcamalarda tutumlu olma gibi kurallar yer almaktadır. Alma, satma, yaptırma, kiraya verme, kiralama gibi işler kanunlardaki yazılı hükümlere göre yapılmaktadır.Türkiye’ de ihale, emanet ve pazarlık olmak üzere 3 türlü harcama yapma usulü bulunmaktadır.


 4. Parasallık;

  Geçmişte her ne kadar ayni olarak karşılanmaya çalışılsa da günümüzde toplumların büyük bir bölümü satın aldığı mal ve hizmet için yaptığı harcamalarının bedelini para ile ödemektedir.Bu sebeple kamu harcamalarının ödemesinde ticari ve sınai faaliyetlerde hesap birimi olan para kullanılmaktadır.

Kamu harcamaları yukarıda sayılan özelliklerin yanı sıra, gelirden önce belirlenmesi, temel amacın kar elde etme olmaması, finansmanın genellikle cebre dayanması, belirli bir kısmının kendi seçmenlerine yönelik olması, nicelik ve yarattığı etkileri açısından ölçeğinin daha büyük olması ve iktisadi özelliklerinin yanında politik tarafın da olması gibi özellikleri yönünden, özel harcamalardan ayrılmaktadır.
Kamu harcamalarının belirli bir hizmete bağlı olup, bu hizmetin gerçekleşmesi bütçe aracılığıyla yasama organının onayına bağlıdır. Bu durum kamu harcamalarının siyasi özelliğini göstermektedir. Ayrıca kamu harcamaları iktisadi istikrarın sağlanması, iktisadi kalkınmanın gerçekleşmesi, adil gelir dağılımının sağlanması, işsizliğin azaltılması gibi makro hedefleri gerçekleştirmede etkili bir politika olarak kullanılmaktadır. Bu durum ise kamu harcamalarının iktisadi özelliğini göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir