web analytics

Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri

Bu yazımızda Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri konusuna değineceğiz.

Kamu harcamalarının görünüşte artışı;  kamusal hizmetlerin miktarında ve niteliğinde bir artış olmamasına rağmen, kamu harcamalarının rakamlarındaki arttışı belirtmektedir. Kamu harcamalarının görünüşte büyümesinde etkili olan faktörler;  para ekonomisinin yaygınlaşması,bütçe usullerinin değişmesi,  paranın değerinin düşmesi,  ülke sınırlarının büyümesi olarak belirtilebilir.

Devletin sunmuş olduğu kamu hizmetinin karşılığı olan ödemelerin ayni usulü terk edip, mübadelelerini para ile gerçekleştirmesi, bu harcamaların bütçeye gider olarak kaydedilmesine sebep olmaktadır. Daha önceden de yapılan, miktar ve niteliksel olarak artış göstermeyen, ekonomide paranın yaygınlaşması sonucu harcamaların parayla ifade edilmesi, kamu harcamalarını görünüşte arttırmaktadır.

Kamu harcamalarının görünüşte artmasında bütçe hazırlama usullerinde meydana gelen değişmeler de etkili olmaktadır. Yapılan kamu harcamasını elde edilen gelirden düştükten sonra arda kalan harcama tutarını bütçeye kaydedilmesi şeklinde olan safi usul yerine gayri safi usule geçilmesi kamu harcamalarını görünüşte arttırmaktadır. Gayri safi bütçe usulü, harcama ve gelir kalemleri ayrı ayrı göstermekte ve harcama yapılan faaliyetlerin gerçekte olması gereken miktarlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ise hizmetlerde bir artış olmamasına rağmen, kamu harcamalarını artmış gibi göstermektedir.

Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri

Paranın değerinin düşmesi, kamu harcamalarını görünüşte arttıran diğer bir faktördür. Paranın değeri, enflasyon ve devalüasyon olmak üzere iki şekilde düşmektedir. Devalüasyon, resmi olarak ulusal paranın diğer paralar karşısında düşürülmesidir. Enflasyon ise fiyatlar genel düzeyinde görülen sürekli artışa denilmektedir. Her iki durumda da kamu harcamaları görünüşte artmaktadır. Enflasyon durumunda kamu malları ve hizmetleri için ödenen bedel artmakta, devalüasyon durumunda ise ithal malların fiyatı ve kamu yatırımlarının maliyeti artmaktadır.

Siyasal sebepler ve savaşlar neticesinde ülke sınırlarının büyümesi, kamu harcamalarını görünüşte arttırmaktadır. Herhangi bir sebeple ülke sınırının büyümesi, yeni kazanılan yerlerin harcamalarını da içselleştirdiğinden ve yeni hizmet veya mevcut hizmetin miktarında ve kalitesinde bir artış meydana getirmeyeceğinden, kamu harcamaları görünüşte artmasına sebep olmaktadır.

Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri konulu makalemiz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir