web analytics

Kamu Harcamalarının Gerçek Artık Nedenleri

Bu yazımızda Kamu Harcamalarının Gerçek Artık Nedenleri konusuna değineceğiz.

Devlet tarafından topluma sunulan kamusa mal ve hizmetlerin niceliksel ve niteliksel artması sonucunda kamu harcamaların artmasının nedenleri, kamu harcamalarının gerçek artış nedenleridir.Gerçekte artış nedenleri ise ekonomik gelişme, devlet anlayışındaki değişmeler, savaşlar, teknolojik ilerleme ve nüfus artışları olarak ifade edilmektedir.

İktisat bilimindeki ihtiyaçların sınırsız olma kuralı toplum açısından da geçerli olduğundan, kamusal ihtiyaçların nitelik ve miktar yönünden artması yani ekonomik gelişmeler, kamu harcamalarının da artmasına sebep olmaktadır. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra, ekonomik dengesizlikler ve krizler, devletin ekonomiye daha fazla katkı sağlamasını gerekli kıldığından kamu harcamalarında artışlara sebep olabilmektedir.

Devlet anlayışında demokrasinin etkin olmasıyla birlikte kamusal ihtiyaçlara, dileklere ve tercihlere daha fazla önem verildiğinden toplumun istediği hizmetlerin sunulması, kamu harcamalarının artmasına sebep olmaktadır. Siyasi iktidar seçilebilme ihtimali de, siyasi parti ve otoriteler taahhütlerini yerine getirebilmek için yaptıkları kamu harcamalarını arttırmaktadır.

Ayrıca kamu harcamalarının artmasına devletin piyasadaki mal ve hizmetleri üretmesi ve piyasaya müdahale etmesi sebep olmaktadır. Beşeri sermaye harcamalarının iktisadi kalkınma üzerindeki olumlu etkisi ise sosyal transfer harcamalarının, sağlık ve eğitim harcamalarının artmasında etkili olmaktadır.

Kamu Harcamalarının Gerçek Artık Nedenleri

Savaşlar, kamu harcamalarının artmasına sebep olan önemli faktörlerden biridir. Hem savaş sırasında hem de savaş sonrasında kamu harcamaları bütçe içindeki payı büyük ölçüde artmaktadır. Savaş araç ve silahlarının son yıllarda giderek gelişme göstermesi ve modernleşmesi sonucu bunların maliyetleri de büyük ölçüde artmakta ve ülkelerin savunma harcamalarını çok büyük boyutlara çıkarmaktadır. Halen günümüzde pek çok ülkenin savunma harcamalarının, bütçeleri içinde önemli pay aldığı görülmektedir.

Kamu harcamalarının gerçek artışına neden olan faktörlerden birisi de, teknolojide meydana gelen gelişmelerdir. Teknolojinin gelişmesi devlete topluma sunulması için yeni hizmetler yüklemekte ve bu yeni hizmetler ise kamu harcamalarını artırmaktadır.

Arabanın keşfedilmesi ile birlikte devletin yeni yollar yapması, dokunmatik ekranların çıkması ile birlikte devletin okullara akıllı tahta alması, tıp alanındaki yeni gelişmelerle birlikte devletin sağlık alanına yatırım yapması gibi durumlar kamu harcamalarının teknolojik gelişme ile birlikte gerçekte arttığını göstermektedir.

Kamu harcamalarındaki gerçek artışın bir diğer nedeni ise,  nüfusun artmasıdır. Nüfus artışı, eski kamu hizmetlerini artırmakta ve yeni kamu hizmetleri meydana getirmektedir. Artan nüfusla birlikte, köyden kente göçün sebep olduğu büyük şehirler meydana gelmektedir.

Büyüyen şehirler ise kamu otoriteleri tarafından daha fazla harcamalara sebep olmaktadır. Hem küçük yerleşim yerlerindeki hem de büyük şehirlerdeki nüfus artışı, sağlık, eğitim, altyapı ve konut gibi hizmetlerinin geliştirilmesi için kamu harcamalarının artmasını zorunlu kılmaktadır.

Kamu Harcamalarının Gerçek Artık Nedenleri konulu yazımız burada son ermektedir. Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir