web analytics

islam bankacılığı, Katılım Bankası, katılım bankacılığı, Faizsiz Bankacılık

islam bankacılığı kavramı, literatürde kar ve zarara katılma esasına göre çalışan bankacılık sistemini tanımlamada kullanılan en yaygın ve en bilinen kavramların başında gelmektedir. Bu model ilk defa müslüman iktisatçılar tarafından ortaya konmuş, ve Ortadoğu dan dünyaya yayılmıştır. islam bankacılığı, İslam Ekonomisi ve İslami Sigorta gibi bankacılığın, ekonominin ve sigortacılığın İslam ile birlikte anılması, kavramları ve kurumları“İslamileştirme” çabalarının bir sonucudur.islam bankacılığı

Sermayelerine ilave olarak yurt içinden ve yurt dışından özel cari hesaplar ile kar ve zarara katılma hakkı veren hesaplar aracılığıyla fon toplayan ve toplanan bu fonları mevzuatında belirtilen usullere göre, her türlü zirai, ticari faaliyetlerin ve hizmetlerin finansmanında, ortak yatırımlarda, yurt dışı teminat mektubu verilmesinde, ihracat ve ithalatın finansmanında, yatırımlara ilişkin ekipmanların sağlanarak, firmalara taksitle satılması veya kiraya verilmesi gibi alanlarda kullandırabilen mali kuruluşlara Katılım Bankası denir.

Katılım Bankaları, mevduat bankalarının yaptığı benzer bankacılık işlemlerini gerçekleştiren, fakat mevduat bankalarındaki sabit getirili mevduat yerine, özel cari hesap ve katılma hesapları adı altında iki yöntemle fon toplayan banka türüdür. Faiz konusunda hassasiyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaları, tasarruflarını değerlendirmeleri ve modern bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmeleri amacıyla, geleneksel bankacılık anlayışının dışına çıkarak, bu bankalara alternatif olarak kurulan bankalardır.

Faizsiz Bankacılık, paranın toplanması ve kullandırılması gibi tüm aşamalarda faiz yasağı ilkesine bağlı kalınarak yapılan bankacılık uygulamasıdır. Ancak, faizsiz bankacılık sisteminin tam olarak uygulanabilmesi için, bir bütün olarak işlemlerin temel islami ilkeler ve uygulamalar doğrultusunda yapılması gerekir. Bu kapsamda İslam’ın koyduğu ve teyit ettiği ilkeler doğrultusunda, bankacılık ve yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi işlemine faizsiz bankacılık denir. Bir başka deyişle, İslam’ın ruhuna, ahlakına ve değer sistemine uygun bir şekilde gerçekleştirilen, İslam Şeriatı tarafından belirlenen kurallara göre yönetilen bankacılık uygulamalarıdır.

Günümüz Dünyasında “islam bankacılığı” veya “Faizsiz Bankacılık” olarak adlandırılan, “Katılım Bankacılığı” terimi çoğu zaman aynı kurumları ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Ancak, faizsiz bankacılık” terimi İslami bankacılık teriminden daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Çünkü, birçok ülkede farklı gerekçelerle kurulmuş ama İslami nitelik taşımayan faizsiz bankalar da mevcuttur.

islam bankacılığı kavramı, literatürde kar ve zarara katılma esasına göre çalışan bankacılık sistemini tanımlamada kullanılan en yaygın ve en bilinen kavramların başında gelmektedir. Bu model ilk defa müslüman iktisatçılar tarafından ortaya konmuş, ve Ortadoğu dan dünyaya yayılmıştır. islam bankacılığı, İslam Ekonomisi ve İslami Sigorta gibi bankacılığın, ekonominin ve sigortacılığın İslam ile birlikte anılması, kavramları ve kurumları“İslamileştirme” çabalarının bir sonucudur.

Modern çağlarda ortaya çıkan kurumların başına İslam sözcüğünü getirerek din ile irtibatlandırmak suretiyle bir meşruiyet zemini oluşturmak, belki de İslam adına yapılan en büyük yanlışlıklardan birisidir. Öncelikle İslam, prensipleri, geçmişi ve geleceğiyle bütün zamanları kuşatan, dünyadaki tüm insanları gerçek kurtuluşa erdirecek son ve hak dinin adıdır. Ayrıca İslamın temel kaynaklarında ne bir banka modelinden ne de sigorta şirketinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla İslamın temel ilkeleriyle çelişmeyen, herhangi bir iktisadi girişimin başına İslam kelimesini koymak ne kadar anlamlıysa, islam bankacılığı terimi de o kadar anlamlıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir