web analytics

Fonksiyonel Gelir Dağılımı, Fonksiyonel Gelir Dağılımı Nedir ?

Fonksiyonel gelir dağılımı, üretim süreci sonunda meydana gelen gelirin faktörler arasında paylaşılmasını ifade etmektedir (DPT, 2001:6). Yani üretim sonucunda meydana gelirin, emek faktörünün ücret-maaş geliri, toprak faktörünün rant geliri, sermaye faktörünün faiz geliri ve girişimci faktörün kar geliri arasında nasıl dağıldığını göstermektedir (Ersezer, 2006:256).

Fonksiyonel gelir dağılımının olumlu yanı, toplumdaki gruplar arası gelir dağılımına yaklaşan bir biçimde yorumlanması halinde, gerçek bir dağılım kavramını temsil kabiliyetine sahip olmaktadır. Boratav’a göre, bütün bir ekonomiyi kapsayan sınıflar arası dağılımı belirlemenin en pratik yolu, gelirler metoduyla hesaplanmış milli gelir verileridir (Boratav, 1965:225).

Fonksiyonel gelir dağılımının olumsuz yanı ise, toplumsal sınıfların kendi içlerinde büyük farklılıkların olması sebebiyle, toplumdaki çeşitli sınıfların milli gelirden aldıkları paylar konusunda ancak genel bir bilgi vermektedir (Aktan ve Vural, 2002:1). Çünkü fonksiyonel dağılımın dörtlü sınıflandırması(Örnek:Tablo 1) toplumsal sınıfların kapsamını açıklamada yetersiz kalmaktadır. Örneğin, bir üst düzey memurla düz işçi aynı emek sınıfında yer alırken, normal bir tarım çiftçisi çeşitli yollardan faiz geliri kazanabilmektedir (Çiftlikli, 1995:8).

Tablo 1– 2013 Yılı Fonksiyonel Gelir Dağılımı
fonksiyonel gelir dağılımı
Kaynak: TUİK – 2013 Gelir Dağılımı Verileri

Fonksiyonel gelir dağılımı, Tablo 2’ de gösterilmektedir. Görüldüğü üzere üretimden en çok payı %51,5 ücret geliriyle emek kesimi almaktadır. En düşük pay ise sermayenin elde ettiği faiz geliridir. Gelişmiş ülkelerde emek gelirlerinin milli gelir içindeki payı %70’e kadar çıkarken, gelişmekte olan ülkelerde %30 gibi düşük bir düzeyde bulunmaktadır (Altınışık ve Peker, 2008:103).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir