web analytics

Fatih Web Tasarım, Aksaray Web Tasarım, Laleli Web Tasarım

Bu yazımızda fatih web tasarım hizmetleri konusunda sizlere detaylı bilgiler vereceğiz. Gereksinim analizi, kavramsal tasarım, bilgi mimarisi, etkileşim ve görsel tasarım, üretim ve hayata geçirme şeklinde gerçekleşen web tasarım sürecinin her aşamasında kullanılabilirlik mümkün olduğunca test edilmelidir. Bu sayede mükemmele daha yakın ürünler ortaya çıkar.

Fatih Web Tasarım

Web tasarımı birçok disiplinle (animasyon, grafik tasarım, etkileşim tasarımı, fotoğraf sanatı, bilgi mimarisi, tipografi, kurumsal kimlik, iletişim tasarımı vb.) olan etkileşimin sonucunda, tasarım, yapı, teknoloji ve içerik olarak bir web sitesinin yayına hazır hale getirilmesini ifade etmektedir.

Web uygulamalarının erişilir olarak hazırlanması ya da var olan uygulamaların erişilir hale getirilmesi belirtildiği gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektirir. Bunlardan birinin erişilirlik konusunda zaafa düşmesi projenin tamamının erişilirliğini zedeler.

Fatih web tasarım hizmetini müşterilerimize en kaliteli hizmetle sunuyoruz.

Erişilirlik

Erişilirlik bir web sitesi içeriğinin ve vermiş olduğu hizmetin herkes tarafından eksiksiz ulaşılabilir, algılanabilir, değerlendirilebilir ve kullanılabilir olması, duruma, gereksinimlere ve tercihlere cevap verebilecek esneklikte olması demektir. Örneğin, görme engelliler ekranda bulunan içeriği analiz edip seslendiren yazılımlardan faydalanırlar. Görsellik üzerinde kurgulanmış üzerinde “buraya tıkla” yazan bir resim, görme özürlüler için bir şey ifade etmez. Flash desteği olmayan bir kullanıcı flash ile hazırlanmış bir uygulamadan faydalanamaz. Grafiksel tasarımında yeterli kontrastı kullanmamış bir uygulama renk körü bir kişi için algılanamaz olur. Düşük hızlı internet bağlantısıyla ağır grafiksel bir içeriği görebilmek çok zaman alır.

Erişilir olmanın uygulamaya getirdiği bir çok avantaj vardır. Daha fazla kişi ve uygulama (arama motorları vs.) için ulaşılabilir olunur. Uzun vadede harcamalarda tasarruf sağlanır. Uygulama web standartlarına ve dolayısıyla gelecekte oluşturulacak tüm donanım ve yazılımlara uygun hale gelir. Uygulama farklı platformlarda (mobil cihazlar vs) kullanım için elverişli durumdadır. Uygulama daha kolay güncellenir ve yönetilebilir. Aynı zamanda hiçbir değişiklik yapılmadan görünüm değiştirilebilir.

Kullanılabilirlik web tasarım

Kullanılabilirlik etkileşim tasarımının varoluş sebebidir. Kullanılabilirlik (usability), web sitesinde ziyaretçinin gereksinim duyduğu örneğin, bir bilgiye ulaşmak ya da bir ürünü satın almak gibi işlemleri ne derece etkin ve rahat bir şekilde yapabildiğini veya yapamadığını gösterir. Burada yarar ve kullanılabilirlik kavramlarının birbirinden ayrılması gerekir. Yarar bir yazılımın özellikleri veya fonksiyonlarıdır. Yazılımın sahip olduğu özelliklerin listesidir. Kullanılabilirlik ise kullanıcının bu özellikleri anlayabilmesi ile ilgilenir.

İlk zamanlarda web kullanılabilirliği denildiğinde daha çok teknik kullanılabilirlik üzerinde duruluyordu. Örneğin; çerçevelerin veya fazla kullanılan resimlerden dolayı sayfaların yavaş yüklenmesi gibi. Oysa günümüzde görsel kullanılabilirlik kavramı en az teknik kullanılabilirlik kadar önem kazanmıştır. Web ortamında görsel kullanılabilirlik, kullanıcılarla iyi iletişim kurabilen sunumlar yaratabilmektir. Arayüzün kolay kullanımı için, çeşitli kullanıcı arayüzü tasarımı kararları verilmektedir. Çünkü kullanıcı bir web sitesiyle olan bütün ilişkisini sitenin görsel sunumu aracılığıyla gerçekleştirir. Doğru web dilini oluşturabilmek, doğru görsel elemanların, doğru biçimde düzenlenmeleriyle sağlanır. Bu görsel elemanlar hedef kullanıcılara verilmek istenilen mesajları en doğru şekilde verebilecek elemanlar olmalıdır.

Kullanılabilirlik prensipleri 7 madde altında toplanabilir. Kontrol mümkün mertebe ziyaretçiye bırakılmalıdır. Ziyaretçiye sitenin amacı doğrudan ifade edilmelidir. Her sayfada hem içerik hem de sunum tutarlı olmalıdır. Ziyaretçinin işlem sırasında yapabileceği hataları düzeltebilmesine imkan tanınmalıdır. Ziyaretçilerle etkileşimde bulunularak geribildirimleri alınmalıdır. Site estetik açıdan ziyaretçilere hoş görünmelidir. İçerik ve web tasarım mümkün olduğunca basit olmalıdır.

Kullanılabilirlik ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Sitenin ilk sayfası mümkün olduğunca hızlı yüklenmelidir. Tasarımlar farklı çözünürlüklere uyum sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Sitede kırık linkler olmamalıdır. Sitedeki “güncel” isimli bölümlerin içeriği gerçekten güncel olmalıdır. Kullanılacak simgelere metinsel etiketler eklemelidir. Üzerinde link olan grafiklere alternatif metin etiketleri yazılmalıdır. Sitedeki her sayfadan, anasayfa, e-posta ve adres bilgilerine ulaşma imkanı olmalıdır.

Kullanılabilirliği olumsuz yönde etkileyen detaylar vardır. Anlaşılması ve kullanımı zor olan menü ve dolaşım sistemlerinden kaçınılmalıdır. Çok gerekli olmadıkça beliren (popup) pencereler kullanılmamalıdır. Ziyaretçilerin dikkatini dağıtan gereksiz reklamlara, animasyonlu GIF’lere yer verilmemelidir. Sitede 3’ten fazla renk, 2’den fazla yazı tipi kullanılmamalıdır. Tam ekran olarak sunulan içeriklerin her anında ziyaretçinin bu sayfadan çıkabilmesine imkan tanınmalıdır. Sitenin başına giriş (intro) yerleştirilmemelidir. Tek bir sayfada uzun yazılar olmamalı ve tasarımda bırakılacak beyaz boşluklarla ziyaretçiye nefes aldırılmalıdır.

Görsellik bakımından Fatih Web Tasarım

Görsel fatih web tasarım, kendisi mesaj olmayan ancak mesajı iletmek için kullanılan araç olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumunun sözlüğünde tasarım kelimesinin anlamına bakıldığında ise, zihinde canlandırılan biçim veya daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalardan yola çıkarak insanın daha önceki algılama tecrübelerinin de yardımıyla zihninde oluşturduğu biçimi başkalarının algılayabileceği şekilde görselleştirmesine görsel web tasarım denilebilir. Bir tiyatro sahnesinin tasarımı veya bir film seti tasarımı kadar, bir iletişim ortamı olan internette kullanılan iletişim araçlarından biri olan web’de web sayfasının tasarımı da görsel fatih web tasarım alanına girmektedir.laleli web tasarım

Görsel bir iletişim aracında seyircinin ilk karşılaştığı şey iletişim aracının kullandığı zeminin tasarımıdır. Bir web sitesine gelen kullanıcıyı da ilk olarak web sitesinin ana sayfasındaki görsel tasarım karşılayacaktır. İlk önce göze hitap edilecek, sonrasında bilgilere ulaşma konusunda kullanılışlılık ve akabinde istenilen bilgilere ulaşabilmek önemli olacaktır. Ancak istenilen bilgilere ulaşılamayan bir sitede renk uyumu, denge gibi görsel web tasarım unsurları çok iyi de olsa sitenin etkinliği kalmayacaktır. Web sitesinin görsel tasarımı ve estetiği kullanıcıyı güven ve kullanımda konfor yönünden etkileyecektir. Estetik olarak mükemmel tasarlanmış bir web sitesi kullanışlılık açısından da paralellik göstermezse web sitesinin iyi şekilde tasarlandığından söz edilemeyecektir.

Web tasarımındaki temel kurallar şu şekilde sıralanır; çözünülürlük, ölçeklenebilirlik, yerleşim düzeni, renk ve kontrast, yazıyı düzenleme (tipografi), dosya ağırlığı ve grafikler.

Çözünürlük, kullanılan ekranın nokta (piksel) cinsinden gösterebileceği bilgi sayısını verir. Bu değer ekranın fiziksel boyutu değildir. Çözünürlüğün bir standartı yoktur. Çözünürlük tamamen kişisel bir tercihtir. Örneğin, 19 inç’lik bir ekranda 800×600 piksellik çözünürlük kullanılıyorsa, ekranın eninin tümü 800 adet noktaya bölünmüş demektir. Bu durum ekrandaki bilginin az, web sayfası elemanlarının görüntüsünün daha fazla yer kaplaması anlamına gelir. Sonuç olarak tasarım 800×600 noktadan daha büyükse, ekran boyutu ne kadar fazla olursa olsun tasarım ekrana sığmayacaktır. Günümüzde en çok kullanılan çözünürlük oranı (% 74) 1024×768’dir. Burada genişlik değeri çok daha önemlidir. Çünkü genellikle sayfa içeriği bulunduğu pencere içinde dikey olarak ölçeklenir. fatih web tasarım

Ölçeklenebilirlik, sayfa içeriğinin, içinde görüneceği tarayıcı penceresinin boyutlarına uyum sağlayabilmesidir. Her tasarım ölçeklenebilen esnek yapıya sahip değildir. Kompleks ve hassas yapıya sahip olan tasarımlarım boyutları çoğunlukla sabit kılınır. Bu da pencere boyutu ne olursa olsun tasarımın boyutunun aynı kalması anlamına gelir. Sabit genişliğe sahip tasarımların 800×600’den daha düşük ekranlarda görünebilmesi için kaydırma çubuklarının kullanılması gerekir. Erişilirlik açısından ölçeklenebilir bir tasarımın boyutları kullanıcı istek, tercih ve zorunluluklarına cevap verebilecek esnekliğe sahip olması gerekir. Örneğin, görme sorunu olan bir kullanıcının sahip olduğu geniş ekranda yazıları büyük boyutlarda görmek için tarayıcısının yazı büyüklüğü ayarlarında bir değişikliğe gitmesi durumunda site bu isteğe cevap vermelidir.

Yerleşim düzeni, erişilirlik ve kullanılabilirlik açısından her bir sahnede kullanıcının gereksinim duyacağı elemanlara kolayca ulaşabilmesini sağlayan bir yapıda olmalıdır. İçeriği oluşturan her bir bloğun örneğin, menüler, linkler, içerik yolları, ikonlar vb. düzgün, kolay algılanabilir ve birbirinden kolay ayırt edilebilir biçimde tasarlanması ve yerleştirilmesi gerekmektedir. Çerçeve kullanımından kaçınılmalıdır. Tasarımın genelinde olduğu gibi yerleşim düzeninde de tutarlı olunmalıdır.

Renk konusunda dikkat edilmesi gereken konulardan ilki renk farklılığıyla taşınan bir bilginin aynı zamanda renge bağımlı olmayan bir unsur ile de verilmesi gerekliliğidir. Örneğin, çocuklar ve bebekler için hizmet veren sitenin kızlar bölümünün pembe, erkekler bölümünün mavi renkle ayırt edilmesine ek olarak bölümler hakkında yazı ile de bilgi verilmelidir. Renk ve görselleri algılayamayanlar için bu bilgilendirme çok önemlidir. Web uygulaması okunabilirlik ve algılanabilirlik açısından yeterli kontrasta sahip olmalıdır. Ancak bu şekilde renk körleri, görme bozuklukları olanlar veya yaşlılar için sitenin erişilebilirliği sağlanabilir. Yazı için kullanılan renk ile üzerinde bulunduğu fon rengi arasında yeterli kontrast olmalıdır. Açık renk fon üzerinde koyu renk yazı tersine göre daha okunaklıdır.

Yazıyı düzenleme (tipografi), yazı ve sembollerle ifade tekniği ve sanatıdır. İfadeyi aktarabilmek için yazı tipi, büyüklüğü, satır uzunluğu, karakterler ve satırlar arası boşluk gibi değerlerden faydalanılır. Erişilirlik ve okunulurluk açısından sans-serif yazı tipinin tercih edilmesi sonuç verir. Metin sütunlarının genişliği okunabilirlik açısından önemlidir. Bu nedenle 45 ile 75 karakterden oluşan sütunların diğerlerine göre daha okunaklı oldukları belirtilir. Sitenin kullanılabilirliği açısından en fazla iki çeşit yazı tipi kullanılmalıdır .

Dosya ağırlıkları ve grafikler sayfaların yüklenme sürelerini doğrudan etkilemektedir. Sitenin içeriği mümkün olduğunca farklı sayfalara dağıtılmalıdır. Ağır dosyaların kullanımından kaçınılmalıdır. Sitenin ana sayfasının büyüklüğü 60 ile 100 KB arasında olmalıdır. Renge bağlı olarak bilgi taşınması ile ilgili prensipler grafikler için de geçerlidir. Sitenin erişilirliğinde önem taşıyan bilgileri sadece grafiklerle ifade etmeye çalışmak hatalı bir yaklaşım olur. Görsel bilgileri algılamayan istemcileri ve grafikleri desteklemeyen tarayıcıları dikkate almak gereklidir.

Fatih web tasarım konusunda müşterilere özenle siteler hazırlamaktayız. Laleli web tasarım yazımızda bahsettiğimiz gibi aklınıza takılan soruları sormak için arayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir