web analytics

Ekonomik Kaygı, Ekonomik Kaygı nedir ? Ekonomik kaygı sebepleri

Ekonomik kaygı, olumsuz ekonomik koşulların kişilere yaşattığı endişe durumudur. Piyasada beklenenden daha uzun süre yaşanan durgunluk, ekonomik kaygı seviyesini artırabilmektedir. Ekonomik kaygı ‘ekonomik güvensizlik durumlarında yaşanılan kaygıdır.

Alanyazın taramasında ekonomik kaygı tanımlarına yeteri kadar yer verilmediği görülmüştür. Ekonomik kaygıyı geniş anlamda; ekonomik durgunluk, tehlike, tehdit ve kriz gibi makro; kişisel ve mesleki özellikler gibi mikro nedenlerden ötürü bireyin mevcut yaşam standardının düşmesi, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamakta zorlanması, geleceğinden umutsuz olması gibi durumlarda bireyler tarafından verilen duygusal bir tepki olarak tanımlanabilir.

ekonomik kaygıBireylerin gelirleri arttıkça, refahları artmakta, yaşam standartları yükselmekte ve sosyal statüleri gelişmektedir. Tersi durumda bireyler mutsuz olmakta ve ekonomik kaygıyı yaşamaktadır. Kişinin parasal kaynaklarındaki olumsuz değişim, fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilemekte ekonomik kaygıya yol açmaktadır. Çalışanın mesleğine karşı tutumunu kazancı, bu geliri yeterli ya da yetersiz bulması ve ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamaması etkilemektedir. Bu gelirin düzenli olmaması ve bireyin gelirini yetersiz bulması gibi durumlar ekonomik kaygıyı beraberinde getirmektedir.

Ekonomik Kaygıya Neden Olan Faktörler ve Olası Sonuçları

Ekonomik kaygı bireylerin sadece günlük yaşantıları esnasında değil aynı zamanda ileriye dönük planlar yaparken de etkili olmaktadır. Bireyler ekonomik güvensizlik ortamında kaygı hisseder ve olası ekonomik kayıplar vermemek için kendilerini koruma altına almayı isterler. Ekonomik kaygının içinde olan bireyler geleceklerini güvence altına alamadıkları için endişe yaşarlar. Bu durum onların mutsuz olmalarına neden olur, iş ve sosyal yaşamlarında bazı olumsuzluklar yaşamalarına yol açar.

Ekonomik kaygıya neden olan faktörler arasında ekonomik krizler (ekonomik durgunluk ve küresel mali krizler), işsizlik, kişilerin iş güvencesinin olmaması, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin fazlalığı, borçlu olup olmama durumu, aile ortamı (ailenin kişiden beklentileri, yaşantısı, tutumu) yeni bir alternatif mesleki seçeneğin olmaması, sağlık durumunun kötü olması yer almaktadır.

Ekonomik kaygı nın olası sonuçlarının başında; stres, depresyona girme gibi ruhsal sağlığının olumsuz etkilenmesi, fiziksel sağlığının bozulması gelir. Ayrıca özgüven eksikliği, yaşam standartlarının düşmesi korkusu, aile içinde yaşanan huzursuzluk, sosyal çevre ile yaşanan iletişimsizlik ve huzursuzluk işten ayrılma eğilimi, iş tatmini ve motivasyon azlığı, verimlilik düşüklüğü, işe, örgüte ve mesleğine bağlanamama, meslekten ayrılma niyeti ekonomik kaygının neden olacağı sonuçlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir