web analytics

Çizgi Film ve Çizgi Filmlerin Özellikleri

Çizgi film tarihi gelişimini baktığımızda karikatür ve karikatürcülük ile yakın ilişkisi gözlemlense de çizgi filmlerin hareketli karikatürler olarak değerlendirmek doğru değildir. Çizgi filmin en önemli özelliği devinime sahip olmakla beraber, tümüyle kendine özgü bir yaratı alanı olan ve senaryo gerektiren bir sanattır.

Bir çizgi filmin yaratım sürecinde çizgi temeldir. Çizimlerin yapılabilmesi için yüzeye ihtiyaç bulunmaktadır. Çizgiler yüzeyle birleşir ve boyutlanarak görsel hale gelir. Nesnelerin çizgi arayışıyla yeniden tanımlanması da soyutlamayı beraberinde getirir. Mekân, renk, perspektif algısı gerçek dünyaya göre değişiklikler gösterse de temelde yaratılmak istenen, gerçekliği farklı bir anlatım diliyle yakalamaktır.

Çizgi film belirli bir senaryo doğrultusunda hareketlerin çeşitli çizim, fotoğraflama ya ada dijital ortam teknikleriyle canlandırılmasıyla oluşmaktadır. Sinemacılık anlamında çizgiler ve şekiller aracılığıyla hareket yanılsamasının meydana getirilmesi olarak tanımlanabilir.

 Hareketin yanılsanması ve görselleştirilmesi isteğiyle beraber araştırmacıların yaptığı farklı araştırmalarla ortaya çıkan gelişmeler sinemanın olduğu kadar çizgi filmin de gelişimine katkı sağlamıştır. Sinemanın bir türü olan çizgi filmde teknolojik gelişmelerle zaman içinde farklı türler üretilmeye başlanmıştır.

 Çizgi Film

Çizgi film oluşumu teknik altyapısı gereksinimi nedeniyle bireysel ve geleneksel bir sanat formu değildir.

 Bütünüyle detaylandırılarak tasarlanan bir dünya yaratılması sürecinde plastik sanatlar, gösteri sanatları ve psikolojiden faydalanarak özgün, özgür ve farklı anlatım yapısına sahip çizgi filmler yapılmaktadır. Farklı sanat dallarından beslenmesi vardır. Üretim sürecinin zorluluğu ve dikkatle işlenmesi gerekliliğiyle yapım aşamasında farklı uzmanlık alanları olan kişilerle büyük bir ekip olarak çalışılmalıdır.

 Görüntülerin çizimlerden oluşması ve hareketin canlandırılması çizgi filmin temeli olduğu için sinemanın ortaya çıkışıyla beraber gelişimi hızlanmış ve günümüzde canlandırma sineması olarak bir sektör hâline gelmiştir.

Çizgi filmler anlatma tarzı yönüyle karikatür ve çizgi romanlara yakındır ancak onlara göre daha başka kendine özgü yaratım süreci yöntemleri, dil ve medya ortamı gerektirmektedir. Stephenson’a göre, “çizgi filmlerin en önemli özelliği hareketliliği ile anlatacağı konuyu hareketle anlatmasıdır ve bu farklı bir düzeyde etki yaratmaktadır”.

 Bununla birlikte çizgi filmler hız (aksiyon) ve tekrarlardan yararlanır. Bu özellikleriyle çizgi film özellikle çocuk yaştaki seyircilerin ilgisini çekmekte, onları etki altına almaktadır. Seçilen karakterler, kullanılan temsiller ve öyküler bir takım mesajlar içerirler ve izleyicilerine bambaşka bir dünya sunmaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir