web analytics

Bulut bilişim, bulut teknolojisi, bulut sistemleri kavramları nedir ?

Bulut bilişim, hemen her türlü networke dahil olabilen cihazın bağlanabildiği, internet servisleri üzerinden donanımsal ve yazılımsal mevcut envanter ve kaynaklarımızın kullanıcılara ve cihazlara aktif olarak paylaştırılabildiği hizmet ve servislerin oluşturduğu internet platformunu ifade etmektedir. Bulut bilişim bir ürün değil hizmettir. bulut bilişim

Minimum yönetim çabasıyla veya hızlı bir şekilde tedarik edilebilen ve serbest bırakılabilen paylaşılabilir bir yapılandırılabilir hesaplama kaynakları havuzuna (ağlar, sunucular, depolama, uygulamalar ve hizmetler) her yerde, uygun, isteğe bağlı ağ erişimini sağlamak için kullanılan bir modeldir.

Bulut bilişim, her yerde bulunan, kullanışlı, talep üzerine ağın etkinleştirilmesi için bir modeldir ve yapılandırılabilir hesaplama kaynaklarının paylaşılmış bir havuzuna (ör. ağlar, sunucular, depolama, uygulamalar ve hizmetler) hızlı bir şekilde hazırlanıp yayımlanabilir minimum yönetim çabası veya servis sağlayıcıdır.

Bulut bilişim tanımında kullanılan bulut terimi, entegre çalışan bilgi işlem altyapıları (ağlar, sistemler ve uygulamalar dahil) oluşturmak için hayati önem taşıyan teknoloji, kaynaklar ve altyapının konumu gibi unsurların soyut bir ifadesidir. Ġnternetten  sağlanan  bu  hizmetler  her  türlü  donanımsal  ve  yazılımsal  kaynakları  ve bunların paylaştırılması ve kullanılması şekildeki gibi gerçekleşmektedir.

Bulut sisteminin oluşturulması aşamasında; veri tabanlarından, platformlardan, mimarilerden, sunuculardan, yazılımlardan yararlanılmaktadır. Microsoft‟un Azure‟de, Amazon S3‟ün EC2‟de, Yahoo‟nun da arama motorlarında kullandığı Hadoop Mimarisi büyük verilerin işlenmesi ve bulut bilişimin temelini oluşturması açısından önemlidir. Bulutta kullanılan NoSQL, MongoDB, Apache Hive gibi diğer önemli veritabanı mimarleri hakkında da Ek A bölümünde bilgi verilmiştir.

Bulut Bilişim Servis Modelleri

Bulut bilişim mimarisini, altyapısı, yazılımsal ve donanımsal olarak sunucular, ağ cihazları ve elektronik ekipmanlar oluşturduğu katmanlı yapıyı oluşturmaktadır. Katmanlar halinde bu servislerin birbiriyle haberleştiği mimari Servis Odaklı Mimari (SOA)‟dir. Bu katmanlı yapıdaki servisleri birbiriyle uyum içerinde çalışır. Şekilde bulut bilişim mimarisi gösterilmektedir.

Servis olarak altyapı (IaaS)

IaaS, hizmet modellerinden donanım katmanına en yakın olanıdır. Temelde sanallaştırma, depolama, ağ gibi donanımsal kaynakların bir bütün olarak kullanıcılara sunulmasını amaçlar. IaaS‟ı bir veri merkezi (data center) marketi olarak düşünmek mümkündür. Şirketler, istedikleri sayıda sanal makine, depolama alanı ve ağ altyapısı ihtiyaçlarını belirler ve talep etmeleri durumunda hazır bir veri merkezine  sahip  olurlar.  Ġşletmeler,  oluşan  bu  sanal  veri  merkezindeki  kaynakları kullandıkları kadar ödeyecekleri için IaaS, kendi binaları bünyelerinde bir veri merkezinden daha ekonomik bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Fiziksel bir sunucu odasına, veri merkezine ve ağ altyapısına ihtiyaç duyulmaması

  • Çalışan teknik personel maliyetlerinin azalması
  • Kullanılmayan kaynaklar için para ödenmemesi
  • İstenildiği an esnek olarak kaynakların ölçeklenebilmesi
  • Bulut IaaS sağlayıcı firmalarının yüksek oranda elde edilebilirlik sunması
  • Bulut IaaS sağlayıcı firmalarının baĢka konumlardaki veri merkezlerine veri aktarımına izin vermesi.

Bulut bilişim servis modelleri arasındaki farklar

Bulut servislerinin her birini açıkladıktan sonra bu servisler içinde kullanıcılar için bir yönetim karşılıkları vardır. . IaaS yönetim işlemleri daha çok hizmet sağlayıcılar tarafından yapılır ve yerel ağ, depolama, sunucular, sanallaştırma adımları olarak sıralamak mümkündür. PaaS  de  yönetim  büyük  ölçüde hizmet  sağlayıcının  kontrolünde  ve  IaaS‟ye  ek  olarak işletim sistemi, yardımcı (ara) yazılımlar ve platform işlerliğidir. Kullanıcıya en yakın hizmet olan SaaS de, yönetim hiyerarşik olarak diğer hizmetleri de içine alarak veriler ve yazılımları kapsar.

bulut bilisimBulut Bilişim Dağıtım Modelleri

Bulut bilişim de hizmet modelleri; kullanım amaçları, yasal sorumluluklar, olası tehdit senaryoları ve her türlü karşılaşılabilecek yasal, idari ve teknik problemlere göre farklılaşmaktadır. Verilecek hizmetler ve kullanım şekline göre değişen bulut modelleri kullanılmakta ve esnek çözümler elde edilmektedir. Öncelikler ve güvenlik gereksinimleri bulut seviyesini belirler. Bulut dağıtım modelleri genel olarak 4 türde dağıtım modeli bulunmaktadır.

  • Özel Bulut (Private Cloud)
  • Topluluk Bulutu (Community Cloud)
  • Genel Bulut (Public Cloud)
  • Karma Bulut (Hybrid Cloud)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir