web analytics

Bilim Kurgu, Bilim Kurgu Filmleri ve Bilim Kurgu Filmlerin Özellikleri

Bilim kurgu, üretildiği zamanın bilim ve teknolojisi ile mümkün olmayan senaryoların geçmişte, kendi döneminde veya gelecekteki kurgulamalarıdır. Yazar ve editör Damon Knight bilim kurguyla ilgili ‘’Bilim kurgu söylediğimiz zaman, gösterdiğimiz şeydir.’ ifadesini kullanmıştır. Lester Del Rey ise bilim kurgunun sınır tanımadığını vurgulamak adına bu tür ile ilgili ‘’ Sadık bir hayranı bile bilim kurgunun ne olduğunu açıklamakta zorlanır,tam ve tatminkar bir açıklamasının olmaması ise bilim kurgunun kolayca tanımlanabilecek sınırlarının olmamasındandır ‘’ ifadelerini kullanmıştır.

Bilim kurgu, üretildiği dönemin sahip olduğundan daha yüksek teknolojileri konu almasından dolayı daha cok geleceğin tasvir edildiği bir akımdır. Ancak yine de alternatif teknolojik geçmişi anlatan pek çok bilim-kurgu eseri de mevcuttur. Edebiyat, sinema, resim başta olmak üzere sanatın pek çok dalında bilim kurgunun örneklerini görmek mümkündür. Bu türün ilgili kişiler tarafından beğenilmesinin ve takip edilmesinin en önemli sebebi, pek çok sanat akımının aksine hiç bir sınır tanımaması ve özgür olmasıdır. Bu yönü ile alternatif dünyaların günümüz dünyası ile arasındaki farklar sorgulatarak, gelecek ile ilgili ilham verme özelliği taşımaktadır. Bilim kurgunun yaratıcısının hayal gücü dahilinde her şey kurgulanabilir. Bu kurgulamalardan bazıları:

-Alternatif zaman ve gelecek tasvirleri veya bilinen tarihin farklı boyutlarda sunulduğu geçmiş zaman kurguları.

-Dış dünya, evren ve farklı yaşam türlerini betimleyen kurgular.

-Bilinen doğa ve fizik kurallarına aykırı, teknoloji ve bilimsel kurallar içeren kurgular.

-Zamanda yolculuk, ışınlanma veya robotlar gibi üst teknolojileri anlatan kurgular.

bilim kurguBilim-kurgu türü çoğunlukla yakın ilişkide olduğu fantastik tür ile karıştırılır. Ancak bu türler birbirinden farklı temeller üzerine oluşturulur. Birbirlerine benzer olarak; iki türde hayal gücünden faydalanarak, üretildikleri dönemin teknolojileri ile mümkün olmayan olayları anlatırlar. Ancak, bilim-kurgu eser konuları her zaman bilimsel ve mantıksal temellere dayanır. Bunun aksine, fantastik kurguda düşsel öğeler ağırlıklıdır ve hitap edilen kitleye gösterilen olaylar bilimsel temellere dayandırılmaz. Diğer bir ifade ile, bilim-kurgu eserleri çoğunlukla bilim ve teknoloji ışığında geleceği kestirmeyi hedefler. Rob Serling bilim kurguyla fantastik tür arasındaki bu farkı, ‘’Fantastik imkansızın olası yapılmasıdır. Bilim kurgu ise olanaksızın mümkün kılınmasıdır.’’ cümleleriyle ifade etmiştir.

Bilim Kurgu Filmleri ve Özellikleri

Bilim kurgu filmleri, yapıldıkları dönemin imkanlarını kullanarak, gelecek hakkında temeli bilim ve teknolojiye dayanan öngörülerde bulunan filmlerdir. Dolayısıyla bu filmler geçmiş, günümüz ve gelecek arasında köprü kurarak, bulunduğumuz nokta hakkında bize veriler sunar. Bu üretkenlik şekli, bize şu an için tahmin edilemez olan insanlık geleceği ile ilgili sonsuz alternatif sunar. Bu da gelecek için yeni bir vizyon yaratmak, ilham vermek,kullanıcı ve üreticileri teşvik etmek anlamına gelir.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler bilim kurgunun ana kaynağıdır. Bu filmlerin asıl kaygısı ise mantıksal tutarlılık ve neden-sonuç ilişkisi içinde geleceği yorumlamaktır. Bilim kurgu filmleri, bilimsel verilerin sağladığı olanaklarla düşsel, ancak mantıklı tahminler yapar. Bilimsel buluşların gelecekte nelere yol açacağı üzerinde durur. Bilim kurgu, gerçek dünyada karşılaşılan sorunları geleceğin alternatif dünyasında ele alır; yeni düşünceler ve çözümler üreterek çoğu zaman bu günün eleştirisini yapar.

Sanıldığının aksine bilim kurgu filmleri, gerçek odaklı filmlerdir. Filmin konusu ve işleyişi ne kadar abartılı olursa olsun, temelde bilime ve gerçekliğe dayandırılır. Sayısal mantık, fizik, kimya, biyoloji, genetik gibi pek çok bilim dalı, bilim kurgunun konusunda belirleyici rol oynar. Günümüzde kullanılan teknolojilerin hemen hemen tamamı, geçmişte yaşamış insanların hayalidir. Günümüzde mümkün olmayan teknolojiler ise, bu günün dünyasının hayalleri durumundadır. Bilim-kurgu filmleri ise bu gelişim sürecinde katalizördür, yani hızlandırıcı etki yapmaktadır. Bu yüzden her geçen gün, bilim ve teknoloji geliştikçe, geleceğin dünyası ile ilgili alternatif teknolojilerin ön görülme parametresi değişmektedir. Dolayısıyla teknolojinin gelişmesi de bu bağlamda doğrusal olarak değil, ivmeli olarak artmaktadır.

Harddisk dolumu yaptırmak isteyen müşterilerimiz güncel film listesi kısmından listeyi indirip bluray film kategorisinde bilim kurgu filmlerini seçebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir