web analytics

Acil Durum Sorumlulukları

Bu yazı iş hayatında acil durum sorumlulukları konusuna değinmektedir.

İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili Sorumlulukları:

 1. Acil durum prosedürüne uygun acil durum planını hazırlamak, dağıtımını (itfaiye ekibi dahil olmak üzere tüm ilgililere) ve gerektiğinde güncelleşmesini sağlamak.
 2. Acil durum hizmeti sağlanana kadar, acil halinde duruma müdahale etmek/ edilmesini sağlamak.
 3. Şantiye personeli arasından yeterli sayıda yangınla mücadele ekibini tespit etmek.
 4. Kendi yokluğunda bir yardımcısının bulunmasını sağlamak.
 5. Şantiye yangın güvenlik planında belirtilen tüm prosedürlerin, önlemlerin ve güvenlik standartlarının açıkca anlaşılmasını ve şantiyedi herkes tarafından uygulanmasını sağlamak için asgari 6 ayda bir tatbikatlar yapmak.
 6. Şantiye tesisleri içinde yangın güvenlik planının gerektirdiği durumlarda kaynak, kesim, taşlama gibi çıplak alev, ısı veya kıvılcım oluşturan işler için izin sistemini oluşturmak ve işleyişini izlemek.
 7. Yangınla mücadele ekipmanının haftalık kontrollerinin yapılması ve şantiyede monte edilmiş olan tüm alarm ve uyarı cihazlarının uygun zamanlarda test edilmesini sağlamak.acil durum sorumlulukları
 8. Yangından kaçış yollarını, itfaiye ekibi girişinin, yangınla mücadele olanaklarının ve çalışma alanlarının haftalık teftişini yapmak ve şantiye yangın güvenlik planında belirtilen hususları izlemek.
 9. Yerel itfaiye teşkilatıyla; saha teftişleri ve sahayı tanıma turlarınıda kapsayacak şekilde birlikte çalışmak.
 10. Tüm kontrollerin, teftişlerin, yangın devriyesinin ve yangın tatbikat prosedürlerinin yazılı kaydının tutulmasını sağlamak.
 11. İtfaiye ekibinin çoğalması için gereken detaylı düzenlemeleri ve fiili prosedürleri düzenli olarak izlemek ve kontrol etmek.
 12. Bir alarm sırasında, sahanın güvenli bir biçimde tahliyesi için gerekli işlemleri yürütmek (Kendini tehlikeye atmadan ) tüm personelin ve ziyaretçilerin toplanma noktasına gelmiş olmalarını sağlamak.
 13. Daima “yangın emniyeti sağlanmış bir çalışma ortamı “oluşturmak.
 14. Tespit ettiği konularla ilgili Risk Değerlendirmesi yapmak, DÖFİ isteğinde bulunmak.
 15. EK-GS-01 nolu İSG Talimatlar El Kitabında yer alan veya yeni hazırlanacak, sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili talimatları proje koşullarına uygun şekilde düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak

Acil durum ve yangın ekibinin görevleri

 1. Alarm sırasında, kendi kontrolüne verilmiş olan tüm çalışma alanlarının boşaltılmasını (kendini tehlikeye atmadan )sağlamak ve Yangın ve Acil Durum sorumlusuna  (veya yardımcısına ) gerekli şekilde rapor etmek.
 2. Kendi kontrolüne verilmiş alanlardaki önemli ve boşaltmayı etkileyebilecek veya riski arttıracak olumsuz değişiklikler hakkında Yangın ve Acil Durum sorumlusuna bilgi vermek ve bu değişikliklere karşı önlem almak.
 3. Yangınla mücadele ekipmanının nasıl kullanılacağını bilmek. (gerekirse yardım almak )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir